Hướng đến ta.maison

Lần đầu tiên đến TP HCM? Đừng lo lắng, chúng tôi đã trở lại!

2. Look for the alley with the blue sign, next to 237 Võ Văn Tần

3. Enter the alley, walk about 10 steps, look at the left side

4. Here we are, ta.maison!!